Statistika
Števec pogledov vsebine : 131657
PrijavaDobrodoli!!!

Nahajate se na internet strani Bonboniere Bonbon?ek. Stran je e vedno v stanju obdelave, zaradi tega lahko pride do nekaterih zastojev oz. napak pri odpiranju strani. Stran omogo?a ogled ponudbe bonboniere Bonbon?ek.

O nastanku bonboniere

L. 1991 - Bonboniera Bonbon?ek je pri?ela obratovati 21. februarja 1991. Ustanovitelj bonboniere je samostojni podjetnik Vesna Kamenek, ki e danes uspeno vodi poslovanje lokala. V bonbonieri je bila sprva ponudba zelo skromna, z leti uspenega delovanja pa se je ta vse bolj razirila.
L. 1992 - To je leto, ko so v bonbonieri prvi? za?eli s ponudbo konfetov.
L. 1999 - Zaradi tega, da bi strankam lahko ponudili ve?, so tega leta bonboniero prvi? razirili. S prostorsko iritvijo lokala se je razirila tudi ponudba.
L. 2005 - Ponovna iritev lokala je omogo?ila poleg ostale ponudbe e monost uivanja toplih napitkov, sokov, odli?nih frapejev in ostalih dobrot v sla?i?arni-baru, ki je prav tako del bonboniere. iritev je omogo?ila tudi laji in vidneji dostop do lokala.

Poslanstvo

Zavedamo se, da so nae cenjene stranke klju?nega pomena za uspeno poslovanje bonboniere, zato posve?amo vso pozornost vsaki stranki posebej.

Vizija

elimo postati vodilni na podro?ju ponudbe konfetov v Sloveniji in tort na slovenski obali..

Cilji

V bonbonieri Bonbon?ek se zavedamo mo?ne in ve?je konkurence, zato bo naa ponudba temeljila na edinstvenih, posebnih in kakovostnih storitvah, ki jih konkurenca e ne pozna.

Bonboniera Bonbon?ek je dostopna v pritli?ju trnice v Kopru. Nahaja se v bliini notranjih stopnic, ki vodijo v prvo nadstropje.
Za vse, ki mesta Koper ne poznate, si lokacijo oglejte pod Kjesmo v glavnem kazalu.
Z letom 2005 smo bonboniero razirili v sla?i?arno-bar.
Poleg konfetov, tort in ostalih dobrot v bonbonieri si lahko privo?ite e sokove, tople napitke, frapeje, itd.

V Bonbon?ku lahko vsak dan okusite svee dobrote iz nae ponudbe sladic, potic in drobnega peciva.